Personeelsdiensten | Verzuim

Printvriendelijke versieSend by email

Ziekteverzuim
Ziekteverzuim is niet altijd te voorkomen, maar als ondernemer wilt u het proces rond ziekte en verzuim zo goed mogelijk regelen. De arbeidsrechtelijke wereld van het ziekteverzuim is complex. De Wet verbetering Poortwachter (WvP) is inmiddels wel bij iedereen bekend, toch worden hiermee nog veel fouten gemaakt. Die fouten kunnen de werkgever veel geld kosten. Ik help u bij het hele proces rond ziekteverzuim.
 
U hebt soms een dure verzuimverzekering, maar ervaart het hele proces en de begeleiding van uw arbo-dienst als tijdrovend en belastend. Ik ondersteun u daarbij, bied kennis en ervaring en houd controle over het hele proces. Ik denk mee en adviseer in het maken van keuzes, bijvoorbeeld met betrekking tot arbodienst, ERD of 2e spoor.
 
Ik richt het proces rond verzuim goed in. Doel is om te voorkomen dat medewerkers uitstromen in de WIA, de WGA premie verhoogt of dat het UWV loonsancties oplegt. Ik onderhoud voor de werkgever de contacten met externe partijen.
 
Bespaar geld door alles rond ziekteverzuim goed te regelen.
Vul het formulier in, bel: 06-10357735 of mail renee@aben-personeelszaken.nl
 
Zie casus Aannemer De Vries met twee langdurig zieke werknemers en casus Bouwbedrijf Bouw met een zieke werknemer die re-integratie frustreert.