Wijzigingen HR 2024

Onderstaand vind u een overzicht van diverse veranderingen in 2024.

Lees verder

Hoe wijzigt de EU-richtlijn de Wet flexibel werken, wat zijn de gevolgen voor werkgevers?

De richtlijn bevat minimumrechten en zorgt voor een actualisering van de regels met betrekking tot de informatie die aan werknemers moet worden verstrekt over hun arbeidsomstandigheden.

Lees verder

Waarom een thuiswerkbeleid noodzakelijk is geworden

Waarom een thuiswerkbeleid? Corona maatregelen hebben de voor- en nadelen van thuiswerken in snel tempo inzichtelijk gemaakt voor zowel werkgever als werknemer. Aan welke zaken moet u denken?

 

Lees verder

Ondernemer zonder HR adviseur
Als ondernemer wilt u alles rond uw medewerkers goed regelen. Bespaar tijd, geld en energie: laat moeilijke vraagstukken over aan Aben Personeelszaken. U concentreert zich op uw bedrijfsvoering, ik adviseer u over uw personeelszaken, flexibel en efficient.
 
Arbeidsrecht: kennis van zaken
Arbeidsrechtelijke afspraken tussen u en uw werknemers moeten duidelijk op papier staan in arbeidsovereenkomsten en bedrijfsreglementen. Dit voorkomt de meeste arbeidsconflicten. De WWZ en per 1 januari 2020 de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) heeft de mogelijkheden voor ontslag veranderd.
Ik adviseer en ondersteun u hierbij.
 
Personeelsbeleid: praktisch en efficiënt
Incomplete of foute dossiers kosten tijd en geld. Ik zorg dat uw personeelsbeleid actueel is.
Kijk voor meer informatie naar mijn personeelsbeleid voor het MKB.

(Dis)functioneren: wat zijn uw mogelijkheden
De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) en per 1 januari 2020 de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)  heeft uw mogelijkheden bij disfunctioneren veranderd. Laat u adviseren zodat u op het juiste moment de juiste stappen zet.

Verzuim: adequaat handelen bij ziekte en arbeidsconflict
De arbeidsrechtelijke wereld rond ziekteverzuim is complex. De Wet verbetering Poortwachter kent vrijwel iedereen, toch worden er nog veel fouten gemaakt. Fouten die veel onvrede en discussies veroorzaken. Ik ken het proces en handel adequaat en preventief.

Reorganisatie: pro-actief handelen voorkomt problemen
De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) en per 1 januari 2020 de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) heeft zaken voor werkgevers ingrijpend veranderd. Bent u op de hoogte van uw mogelijkheden en weet u hoe te handelen als door omstandigheden ingegrepen moet worden in uw bedrijf? Ik ken de wet en handel in uw belang.