Personeelsbeleid voor het MKB

Personeelsbeleid voor MKB: kleine moeite, veel geld- en tijdsbesparing
Kleine bedrijven groeien tot middelgrote bedrijven. U neemt medewerkers aan om u te helpen. Om te voorkomen dat medewerkers een last worden, is het ook voor kleine tot middelgrote bedrijven belangrijk een personeelsbeleid op te stellen. Dit personeelsbeleid bestaat uit een aantal stappen, van onmisbaar aan de basis tot optioneel in de top. Zie het Model personeelsbeleid voor het MKB
 
Arbeidsovereenkomst
Werkgever en werknemer gaan een arbeidsovereenkomst aan. De werkgever is verplicht hierin een aantal gegevens over de arbeidsverhouding vast te leggen (o.a. primaire arbeidsvoorwaarden) en deze door de werknemer te laten ondertekenen. Hiermee voorkomt u verschillen van mening.
Wilt u uw arbeidsovereenkomsten laten checken?
aben_pyramide
 
Personeelshandboek
Afspraken met uw medewerkers legt u vast in een personeelshandboek. Hierin staan secundaire arbeidsvoorwaarden, gedragscodes en huisregels over bijvoorbeeld verzuim, verlof en gedrag. Wat mag, moet en kan uw medewerker wel en niet? Hiermee voorkomt u discussies en conflicten.
De wet eist van u als werkgever dat u duidelijkheid schept en uw medewerkers voorlichting geeft. De werkgever heeft het gezag en voert dus de regie. Ik zorg ervoor dat u de regie heeft.
Welke vragen over het personeelshandboek hebt u?

Functieprofielen
Een goed functieprofiel bestaat uit een taakomschrijving en informatie over de werkomgeving. Het functieprofiel gebruikt u als leidraad bij een sollicitatiegesprek en bij eventuele functionerings- en beoordelingsgesprekken. U legt vast wat de vaardigheden, verantwoordelijkheden en resultaten van uw medewerker zijn, zodat u die kunt toetsen en meten.
Wilt u functieprofielen laten samenstellen of actualiseren?
 
Belonen
Een goed beloningsbeleid voorkomt discussies en onzekerheid. U heeft inzicht in te verwachten loonkosten en schept duidelijkheid aan uw medewerkers. U kunt hierbij ook denken aan een flexibel beloningsbeleid.
Weet u wat de mogelijkheden zijn?
 
Functioneren
U voert functioneringsgesprekken met uw medewerkers om hun inzet en niveau te bespreken. U voert deze gesprekken aan de hand van de functieprofielen. Heeft dit gesprek gevolgen voor het toekennen van een bonus? Zorg dat u objectief bent.
Heeft u vragen over het voeren van functioneringsgesprekken?
 
Begeleiden
U wilt uw medewerkers zien groeien. U wilt dat zij gemotiveerd zijn en blijven en hun prestaties en resultaten verbeteren. U stimuleert dit door het geven van trainingen en begeleiding.
Bent u op zoek naar een geschikte trainer of coach? Ik heb het juiste netwerk.