WAB: wat kunt u nu al doen?

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) gaat per 1-1-2020 in.
In deze nieuwsbrief een kort overzicht én tips waar u nu al rekening mee kunt houden.
 
Het is nog geen drie jaar geleden dat de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) zijn intrede deed of de WAB moet deze gaan repareren. Het is de bedoeling dat de WAB het aantrekkelijker maakt om medewerkers in vaste dienst te nemen. Dat wil het kabinet vooral bereiken door flexibele arbeid minder flexibel te maken.
 
De WAB bevat een aantal wijzigingen op gebied van: ontslagrecht, flexibele arbeid, transitievergoeding en de ketenregeling. Ontslag wordt eenvoudiger en de ketenregeling wordt weer verhoogd naar 3 jaar. Payrollen en flexibele contracten worden duurder, een oproepkracht krijgt na een jaar recht op vaste uren.
 
Ketenregeling per 1-1-2020

 • Een contract wordt een vast contract na een periode van 3 jaar en 3 contracten. De periode tussen een aantal contracten moet > 6 maanden zijn, anders tellen deze mee in de keten.
 • Dus u kunt in 3 jaar tijd 3 contracten geven. Er moet > 6 maanden tussen zitten om de keten opnieuw te laten beginnen.
 • Dit geldt ook voor contracten die voor 1-1-2020 zijn aangegaan. 
Voorbeeld: Jeroen werkt bij U als sous-chef. Hij staat bij U sinds 1 mei 2019 in de keuken. U heeft hem een contract (1e) van 7 maanden gegeven, deze eindigt per 1 december 2019.
Na 1 december 2019 wilt u hem graag houden en u biedt hem een jaarcontract (2e) aan tot 1 december 2020. Hierna biedt hem nog een contract aan (3e) tot 1 december 2021. Het volgende contract (4e) is dan voor onbepaalde tijd. Qua ketenduur had u het 3e contract tot 1 mei 2022 kunnen geven.

Transitievergoeding per 1-1-2020

 • De transitievergoeding bedraagt altijd een 1/3 maandsalaris per jaar. Er is geen uitzondering meer voor 50+’ers.
 • Iedereen heeft, direct, recht op een vergoeding als de werkgever het contract beëindigt.
 • Zelfs een werknemer die een maand of half jaar in dienst is geweest heeft recht op een vergoeding. Deze kan bij lange dienstverbanden en ouderen duurder uitvallen.

Oproepovereenkomst per 1-1-2020

 • U bent verplicht om iedere oproepkracht na 12 maanden een contract aan te bieden voor het gemiddelde aantal uren die deze per maand heeft gewerkt in het voorgaande jaar.
 • Werken zij, op 1-1-2020, langer als 12 maanden voor U dan moet u hen voor 1-2-2020 een aanbod doen.
 • Oproepers moeten minimaal 4 dagen van tevoren worden opgeroepen.
 • Het kan dus verstandig zijn oproepcontracten nooit langer te laten duren dan 11 maanden. 
Voorbeeld: U roept Carolien regelmatig op om te helpen als collega’s ziek zijn. Deze keer duurt dat wat langer, de collega blijft lang ziek, het lijkt erop dat zij meer dan een jaar haar collega gaat vervangen. Na een jaar moet u Carolien een contract voor het gemiddelde aantal uren dat zij het afgelopen jaar heeft gewerkt aanbieden. Wat gebeurt er als de collega hersteld en ook weer gaat werken?

 

Voorbeeld: Petra werkt naast haar studie ongeveer 10 uur per week bij u in het magazijn als oproepkracht. U zou Petra in plaats van een oproepcontract ook een jaarcontract voor 520 uur per jaar kunnen geven, waarbij u afspreekt dat u de werktijden flexibel invult. U moet in dat geval wel maandelijks loon uitbetalen (520/12=43,33 uur per maand). In dit geval valt dit contract niet onder een oproepcontract; met alle voordelen van dien.

Ontslag per 1-1-2020

 • U kunt vanaf 2020 meerdere redenen om een werknemer te kunnen ontslaan bij elkaar voegen, dat heet de cumulatiegrond; een combi van ontslaggronden. 

WW-premie per 1-1-2020

 • U gaat voor een medewerker met een vast contract een lagere WW-premie betalen dan voor een tijdelijke of flexibele medewerker. 

Wat te doen voor 1-1-2020

 1. Check uw lopende contracten en zorg dat een volgend contract na 1-1-2020 eindigt als u van een langere ketenduur gebruik wilt maken.
 2. Bereken en beslis wanneer u eventueel afscheid wilt nemen; in 2019 of in 2020. Er zijn (nog) geen online rekentools voor de nieuwe berekening van de transitievergoeding beschikbaar.
 3. Controleer hoeveel oproepers u in dienst heeft, hoeveel uur zij gemiddeld per 12 maanden hebben gewerkt en bepaal of u dit contract wilt verlengen of niet.
 4. Het kan goed zijn om lopende, moeizame personeelsdossiers opnieuw te bekijken om te zien of de redenen voor ontslag veranderen.
 5. Zorg dat het soort contract op de loonstrook staat zodat deze gegevens mee gaan in de loonaangifte. 

Er zal nog veel informatie verschijnen over de WAB en net als bij de WWZ zal niet alles direct duidelijk zijn. Zorg dat u weet welke risico’s u mogelijk loopt en probeer eventuele problemen te voorkomen.
 
 
Bron: XpertHR