Hoe wijzigt de EU-richtlijn de Wet flexibel werken, wat zijn de gevolgen voor werkgevers?

EU-richtlijn
Het doel van deze EU-richtlijn is arbeidsvoorwaarden te verbeteren door transparantere en beter voorspelbare werkgelegenheid te bevorderen en tegelijkertijd te zorgen voor aanpassingsvermogen op de arbeidsmarkt. De richtlijn bevat minimumrechten en zorgt voor een actualisering van de regels met betrekking tot de informatie die aan werknemers moet worden verstrekt over hun arbeidsomstandigheden.
De richtlijn draagt bij tot de versterking van de sociale dimensie van Europa als onderdeel van de toepassing van de Europese pijler van sociale rechten.

Toevoeging artikel 2b in de wet flexibel werken

  • Arbeidsovereenkomsten moeten een week na aanvang van het werk worden verstrekt. Deze moeten alle benodigde informatie geven op gebied van salaris, vrije dagen, pensioen, werkdagen en -tijden. Dit mag een verwijzing naar een handboek zijn, mits deze beschikbaar wordt gesteld.
  • Het verbod op nevenwerkzaamheden (voor meer werkgevers werken) is vanaf 1 augustus 2022 niet meer toegestaan. U dient dus uw arbeidsovereenkomsten aan te passen.
  • Voor het werk verplichte trainingen moeten door werkgever worden betaald.
  • Na 26 weken mogen werknemers (oproep- of minmax contracten) vragen om meer ‘voorspelbaarheid’.

Wat moet u doen?

  • Zorg voor een correct en tijdige arbeidsovereenkomst, laat deze voor de proeftijd tekenen.
  • Actualiseer uw nevenwerkzaamheden beding. Het oude is nietig vanaf 1 augustus 2022. U mag nevenwerkzaamheden niet verbieden, u mag werknemers wel verplichten om toestemming te vragen. U kunt dan schriftelijk en gemotiveerd reageren. Afwijzen mag alleen op een ‘objectieve rechtvaardigingsgrond’ zoals gezondheid en veiligheid, bescherming van vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie, integriteit van overheidsdiensten, vermijden van belangenconflicten.
  • Pas uw studiekostenbeding aan. Inventariseer welke scholingen verplicht kunnen zijn op grond van cao, nationaal recht of door een bevoegd bestuursorgaan.
  • Regel hoe werknemers een aanvraag voor een contract met vaste arbeidsomvang kunnen aanvragen. Reageer altijd binnen een maand, doe dit schriftelijk en gemotiveerd.
  • Voor bovenstaande geldt een reactietermijn van een maand. Een kleine werkgever (<10 werknemers), mag binnen 3 maanden reageren.

 

Bron: eur-lex.europa.eu, XpertHR, arbeidsrechter.nl