Waarom een thuiswerkbeleid noodzakelijk is geworden

Waarom een thuiswerkbeleid?

Corona maatregelen hebben de voor- en nadelen van thuiswerken in snel tempo inzichtelijk gemaakt voor zowel werkgever als werknemer. Maar sinds 1-1-2016 (Wet Flexibel Werken (Wfw)) was thuiswerken al een recht……mits……

 • Uw werknemer > 26 weken in dienst is
 • Het verzoek ten minste 2 maanden voor de ingangsdatum is gedaan. 

Aan welke zaken moet u denken:

 • Denk na over de functies: welke functie vind u hiervoor geschikt/ongeschikt
 • Maak afspraken met uw werknemers en eventuele OR/PVT
 • Inventariseer beschikbare middelen (kosten, processen, veiligheid, coaching)
 • Stel een thuiswerkregeling op werknemersniveau op.

Stel uzelf de volgende vragen:

 • Wie bepaalt het beleid?
 • Is de plek geschikt conform Arboregels?
 • Hoe is de fiscaliteit geregeld?
 • Is er toegang voor een Arbospecialist (ergonomie)?
 • Wie is aansprakelijk en waarvoor? 

Wat heeft u minimaal nodig om grip te houden en problemen voor te zijn?

 • Stel met uw medewerkers een individuele thuiswerkovereenkomst op
 • Evalueer deze regelmatig en stel deze bij als dat nodig is voor uw bedrijfsvoering
 • Informeer uw medewerkers en leg vast dat u dat advies heeft gegeven.