Wijzigingen HR 2024

Wijzigingen in de arbeidsmarkt en het arbeidsrecht

 • Werkenden met lage of middeninkomens gaan minder belasting betalen. De arbeidskorting gaat omhoog van € 3.070 naar € 3.374. 
 • SZW werkt aan een wetsvoorstel rondom flexibel werk. 
 • Nulurencontracten worden daarin afgeschaft en vervangen door een basiscontract met meer rooster- en inkomenszekerheid. 
 • De onderbrekingstermijn bij tijdelijk werk wordt verhoogd van zes maanden nu, naar een tussenpoos van vijf jaar straks. 

 

Per 2024 wettelijk minimumloon per uur

 • Vanaf 1 januari 2024 is het verplicht om werknemers minimaal het wettelijke minimumuurloon te betalen. Hiervoor had een werknemer met een dienstverband van 40 uur in feite een lager uurloon dan bij een dienstverband van minder dan 40 uur.
 • De invoering van het wettelijk minimumuurloon leidt tot een loonsverhoging voor werknemers die een arbeidsduur van meer dan 36 uur per week hebben.

 

Werkkostenregeling verlaagd

 • Vanaf 1 januari 2024 geldt weer het gebruikelijke tarief van 1,92%. Boven de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom blijft de vrije ruimte 1,18%.

 

Stijging onbelaste reiskostenvergoeding

 • De onbelaste reiskostenvergoeding gaat omhoog van € 0,21 naar € 0,23 per zakelijke kilometer. Dit biedt werkgevers de mogelijkheid om een hoger bedrag voor reiskosten van werknemers belastingvrij te vergoeden.

 

Verstrekken OV-kaart wordt eenvoudiger

 • Vanaf 1 januari 2024 maakt de vorm waarin de ov-kaart is aangeboden niet meer uit. Werkgevers betalen geen belasting meer zolang de werknemer de ov-kaart ook (gedeeltelijk) gebruikt voor zakelijke reizen, zoals woon-werkverkeer.
 • Tot 2024 moest een werkgever veel administratie bijhouden om aan te tonen dat de werknemer de kaart voor voldoende zakelijke kilometers gebruikt. Ook moest een werkgever loonheffing inhouden en afdragen als de werknemer de ov-kaart niet genoeg zakelijk gebruikt.  

 

Thuiswerkvergoeding 2024 (waarschijnlijk) naar € 2,35 per dag

 • Werkgevers mogen een onbelaste thuiswerkvergoeding geven. Deze was in van € 2,15 per dag, maar zal in 2024 (zeer waarschijnlijk) stijgen naar € 2,35 per dag.
 • De tabelcorrectiefactor voor 2024 wordt eind december gepubliceerd in de Staatscourant. Naar verwachting bedraagt deze 9.9%

 

Afschaffing inkomensvoordeel, verbetering voor arbeidsgehandicapten

 • Het jeugd-LIV wordt al per 1 januari 2024 afgeschaft en per 2025 gaat het kabinet het Lage-inkomensvoordeel (LIV) helemaal afschaffen. 
 • Het loonkostenvoordeel voor oudere werknemers houdt op per 2026. 
 • Wel komt er een verbetering van het loonkostenvoordeel voor het herplaatsen van arbeidsgehandicapte werknemers.

 

Rapporteren over CO2-uitstoot vanaf 100 werknemers

 • Vanaf 2024 moeten organisaties met 100 werknemers of meer verplicht rapporteren over de vervuiling door hun zakelijke verkeer en het woon-werkverkeer van werknemers. Dit is de werkgebonden personenmobiliteit (WPM).

 

Asielzoekers mogen langer werken

 • Als hun asielaanvraag minstens zes maanden in behandeling is, mogen asielzoekers nu het hele jaar aan het werk. Dat oordeel heeft de Raad van State november 2023 uitgesproken. De minister van SZW past de regels hierop aan en UWV geeft per direct tewerkstellingsvergunningen uit voor meer dan 24 weken.

 

Veel kritiek op kabinetsplannen Zelfstandigen

 • Naar verwachting gaat pas in 2025 een nieuwe wet in. Er is veel te doen rond het handhaven van de wet DBA en wat de regels nu precies zijn. Meest nauwkeurig is e.e.a. te checken op (link).

 

Verruiming van de SLIM-regeling i.p.v. STAP-budget

 • Het STAP-budget was een succesvolle en eenvoudige regeling. Helaas is de opvolger ervan minder eenvoudig.  Het aanvragen van de SLIM-subsidie loopt via het subsidieportaal van SZW ((link)

 

Werkenden uit Oekraïne

 • Vluchtelingen uit Oekraïne mogen werken in Nederland. Zij hebben bescherming tot 4 maart 2024. Naar verwachting wordt deze tijdelijke bescherming door de Europese Raad verlengd tot 4 maart 2025.

 

Pensioen opbouwen vanaf 18 jaar

 • Per 2024 kunnen werknemers vanaf 18 jaar toetreden tot de pensioenregeling. Hiervoor dienen verzekeringen en (sectorale) pensioenfondsen worden aangepast. Ook de salarisadministratie moet worden aangepast. E.e.a. heeft gevolgen voor het nettoloon. Zorg ervoor dat u uw medewerkers hierover voorlicht.

 

Bron: Personeelsnet, XpertHR, Ondernemen met Personeel, Rijksoverheid